• Aleja Grunwaldzka 523
  80-320 Gdańsk
 • +48 58 341 88 67
 • +48 608 385 724
 • +48 58 340 09 01
 • kancelaria@notariusze-gdansk.pl
 • Pn-Pt 9.00-16.00
  (w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • rachunek bankowy
  mBank

  51 1140 2004 0000 3902 7547 3281

  IBAN:

  PL51 1140 2004 0000 3902 7547 3281

   NOTARIUSZE

Jesteśmy spółką dwojga notariuszy. Na nasze wykształcenie składają się studia prawnicze oraz aplikacja notarialna zakończona egzaminem notarialnym. Przed rozpoczęciem samodzielnej pracy na stanowisku notariusza oboje pracowaliśmy wiele lat pod patronatem doświadczonych notariuszy, zdobywając niezbędne w tej pracy wiedzę i doświadczenie.

Aleksandra Frąckowska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację notarialną odbyła w latach 2001 - 2004, a następnie, w latach 2004 - 2008 pracowała jako asesor notarialny. Notariuszem jest od lipca 2008 roku.

Mirosław Kulesza

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację notarialną odbył w latach 2010 - 2012. Następnie, w roku 2014 pełnił obowiązki zastępcy notarialnego. Na stanowisko notariusza powołany został w grudniu 2014 roku.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Notariusz dokonując czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.


„Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. z dnia 13 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz 164) notariusz dokonuje następujących czynności: - sporządza akty notarialne - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia - sporządza poświadczenia - spisuje protokoły - sporządza protesty weksli i czeków - przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.”

© 2020 Aleksandra Frąckowska Mirosław Kulesza NOTARIUSZE SC