My Image

Aleksandra Frąckowska

Mirosław Kulesza

NOTARIUSZE SC

KANCELARIA

 • ul. Partyzantów nr 8 lok 109
  80-254 Gdańsk
 • +48 58 341 88 67
 • +48 608 385 724
 • +48 58 340 09 01
 • kancelaria@notariusze-gdansk.pl
 • Pn-Pt 9.00-16.00
  (w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • rachunki bankowe


Numer rachunku głównego:

mBank

51 1140 2004 0000 3902 7547 3281IBAN: PL51 1140 2004 0000 3902 7547 3281×

Kancelaria mieści się w Gdańsku Wrzeszczu, w części niskiej kompleksu Quattro Towers, vis a vis C.H. Manhattan. Dotarcie do niej jest łatwe bez względu na to czy korzystacie Państwo z komunikacji miejskiej czy poruszacie się samochodem.

Kierujcie się Państwo do wejścia z zielonym oznaczeniem

 Kancelaria Notarialna


Na furtce i drzwiach wejściowych należy wybrać numer

1109 i 

NOTARIUSZE

Jesteśmy spółką dwojga notariuszy. Na nasze wykształcenie składają się studia prawnicze oraz aplikacja notarialna zakończona egzaminem notarialnym. Przed rozpoczęciem samodzielnej pracy na stanowisku notariusza oboje pracowaliśmy wiele lat pod patronatem doświadczonych notariuszy, zdobywając niezbędne w tej pracy wiedzę i doświadczenie.

Aleksandra Frąckowska

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację notarialną odbyła w latach 2001 - 2004, a następnie, w latach 2004 - 2008 pracowała jako asesor notarialny. Notariuszem jest od lipca 2008 roku.

Mirosław Kulesza

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aplikację notarialną odbył w latach 2010 - 2012. Następnie, w roku 2014 pełnił obowiązki zastępcy notarialnego. Na stanowisko notariusza powołany został w grudniu 2014 roku.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Notariusz dokonując czynności czuwa nad należytym zabezpieczeniem zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

„Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. z dnia 13 grudnia 2013 r. Dz. U. z 2014 r. poz 164) notariusz dokonuje następujących czynności: - sporządza akty notarialne - sporządza akty poświadczenia dziedziczenia - sporządza poświadczenia - doręcza oświadczenia - spisuje protokoły - sporządza protesty weksli i czeków - przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów - sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów - sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.”


Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu prowadzenia statystyk odwiedzin przez Google Analytics. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przesyłanie cookies do Państwa urządzenia prosimy o zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

×